Satın Almadan Önce hentbol kuponu nasil olusturulur Things To Know

§imdi taa kulagimin dibine sokulmu§, duyulur duyulmaz bir sesle, kendine da duyurmak istemedigi bir sesle laf§uyor:

Onu kentin guzel semtlerine degil bile, dosdogru bir yoksunluk ve yoksullugun kolgezdigi gamurlu yollarina, gikmaz sokaklarina dogru surukluyordum. Bu belki bile bir direni§ti. Yildiz’a yemeden içmeden doğrulama olmadigimi belirli kılmak igin ba§ka erkân bilmiyordum da, salt bana aci ve ofke veren bu yollari biliyordum.

Biraz geçmiş denk kom§um Tommy, arkam mat ne yaptigimi sordu. Ben de, bacagim boyle henüz huzur ettigi igin boyle yattigimi soyledim...

Garsonun pe§ine takilmi§ti. Gitti sanmi§tim. Kulagimda, asil kendisinin büsbütün ayik sesini i§ittim:

Gergekte hig bir bagim namevcut o kentle. Higbir gozya§im evet da kahkaham. Son yillar oraya her gidi§imde aile bagimin bir ilmigi kopa kopa, her donu§umde ardimda bir dü yasak biraka biraka o kentten bo§aldim. Daha dun bana sicak, cana yakın gelen sülale sofralari -ne numara soyleyeyim §imdi-, annemin hayır ovulmu§ banyolari, musluklari, mis kokulu yataklariyla guzel yemeklerinin tadini gikari§larim; kuguk Kamer§en’in boynuma sarili§lari -abartma, sadece dü öğün-, Aysel’in bir kolunu omzuma ati§lari -yillarin ali§kanligi, sevgisini gosterebilmesinin en hayırlı, en ba§arili yolu-, Omer’in beni kendi bilgisinin, aklinin, olgunlugunun duzeyine koyu§lari, zirzopluguma sevecenlikle baki§lari, zorlamadan derlenip toparlanmaya gagiri§lari beni -ne gok §ey ogrendim bu ikisinden ve nihayetinde higbir i§e yaratamadim-, yeniden Omer’in en siki§ik anlarinda bile, iki eli kanda olsa beni ugaga, trene, otobuse goturu§leri; ilhan abimin, onun da, genesini ka-§iya ka§iya, orda yaralar agma pahasina benden utanmasiz durmaya gali§i§lari; Mujgan’m ben geldim niteleyerek en oflaz sofra takimlarini gikari§i ortaya, giderken valizime, kendisinin kullanmayacagina sıkıca inandigi birkag metre kuma§i soku§turu§u hatta; topu, her §ey azbuguk sevindirirdi beni.

Gergekten de igine bir yigin yaprak tiki§tirilmi§, o yapraklarin arasina da sanki bir gecekondu onundeki bahgeden toplanmi§ sari gigeklerin katildigi bölge kap, tam sag ayagimin dibinde.

“ikidir soruyorsun ve tam da adamina soruyorsun. Kendin Ercan demi§tin evet? Namevcut, sen demedin. Yoksa sen mi dedin? Demin surdan gegen tavusku§u kabil bir kadin ‘Ercan’ima maa§allah’ dedi.

kartpostalda bir fotografini postalami§tim. Kaldigim odayi tanım, yerini gostermek igin de resimde butun katlari saydim, sonrasında butun pencereleri yukardan a§agi, soldan saga saydim, boylece benim kaldigim odanin penceresini bulup ustune o garpi i§aretini koymu§tum.

“§u an’da abimin kulaklarinda kizinin sozleri gin gin gmliyor: Sen benim du§manimsin! Ba§ du§manimsin moruk!..”

Ali Maharetli’yi tanimanizi isterdim. Onu taniyanlarin insanimiza guveni artar. Ali Marifetli’yi taniyan igin, halkini sevmek soyut bir §ey olmaktan gikar. Ona duydugum saygi ve guven, halkima ulaş duydugum guven ve saygiyla ozde§le§mi§tir.

Qek elini elimden / Ben sevgilin degilem, diyor §arkici kadin. Herkes bile sallangagli seslerle ayni §eyi soyluyor.

Ali§ilmi§ soguklugumun hareketsiz sifir click adres url alti derecesini barindirmayan sicak dü ‘zahir’. O ‘zahir’ye, Tuncer’in omzuna usulca konmu§ anlayi§li, sevecen elimi de ekleyerek...

“Bir ko§eye uslu ba§ina atilmi§, gelenin gegenin bilmeden kıç ucumuza surukledigi §u ülke efe i§te.”

Artik boyle husus§ur olduk. Yapay butun inceliklerimizi kaldirdik ortadan. Ben bile nerenin kizi oldugumu koydum ortaya doğal:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Satın Almadan Önce hentbol kuponu nasil olusturulur Things To Know”

Leave a Reply

Gravatar